Berani Jujur, HEBAT!!!

Wawasan IPTEK

Pokok Bahasan:

  1. Landasan Ilmiah dan Teknologi
  2. Asas-asas Pokok Pendidikan
  3. Integritas
  4. Aspek Etika Ilmu Pengetahuan
  5. Aspek Etika, Teknologi, dan, Seni

Download Materi Wawasan IPTEK 1

Download Materi Wawasan IPTEK 2

Iklan